';

Haptonomiepraktijk
Contast

haptonomie voor kinderen en jongeren


de (non-verbale) taal en emoties van het lichaam

Email: karin@contast.nl |Telefoon: 06-14554790

Haptonomie

Haptonomie gaat over in contact zijn met gevoel. Vandaar de naam: Contast. Het zegt iets over de gevoelsmatige interactie tussen mensen. Soms met afstemming en acceptatie en soms ook niet.

BALANS

Denken

Denken is een complex fenomeen. Dat gaat ongeveer over kennis, herinneringen, voorspellen, problemen oplossen en zo meer. Soms nuttig en soms niet. Denken gaat vaak over het verleden of de toekomst en eigenlijk nooit over het hier en nu.

Doen

Doen is een beweging in gang zetten, actief zijn. Je lichaam aan het werk zetten en ook laten spreken. Het non- verbale deel (houding, stemgeluid, bewegingen) is aanzienlijk en vaak onbewust in contact met de ander. Het is datgene wat de ander van jou ervaart en hoe je overkomt.

Voelen

Voelen is lijfelijk en emotioneel van aard. En vaak heel basaal en altijd aanwezig in het hier en nu. Het zegt iets over jouw welbevinden op dat moment. Je emotionele aansturing is voelbaar in je lijf en zichtbaar in je expressie en motoriek. Als je boos bent, beleef je de wereld anders dan wanneer je blij bent.

kinderen en jongeren

Voor kinderen en jongeren die last hebben van: perfectionisme, (faal) angst, onzekerheid, eenzaamheid, moeite met contact of samenspel, wisselende stemmingen, drukte in hun hoofd, vluchtig gedrag, veel woede, hoog gevoeligheid en/of hoogbegaafdheid, weinig motivatie of rusteloosheid.

Of moeite hebben met eten, slapen en onverklaarbare lichamelijke klachten (buikpijn, moeheid, hoofdpijn, bed plassen, obstipatie).

werkwijze

Haptotherapie is een ervarings- en lichaamsgerichte begeleidingsvorm. Dit betekent dat ik ter plekke meerdere systemen van het lichaam activeer. Dit doe ik door het toepassen van verschillende gespreksstijlen (denken), oefenvormen (doen) en aanraken (voelen). Dit maakt dat jij of je kind zich op mentaal, fysiek en emotioneel niveau bewust wordt van zijn of haar gedrag. Elk mens is uniek. Ook het gedrag van jouw kind kent bijzondere kwaliteiten en mogelijkheden. Of deze kwaliteiten altijd tot zijn of haar recht komen gaan we ontdekken. Ook ervaart je kind hoe het zijn kwaliteiten kan inzetten op de wat moeilijke momenten. Of mogelijk wat bij te leren heeft. 

tarieven en vergoeding

Het tarief per 1 januari 2017 is 70 euro per 50 minuten.

Vaak is een vergoeding via de aanvullende verzekering van de zorgverzekeraar deels mogelijk. Dit zie je terug in de polisvoorwaarden of op de site van je zorgverzekeraar.logo_nfg

Meer informatie is ook te vinden bij mijn beroepsvereniging. Klik hier voor de website van de NFG

Een afspraak maken voor haptotherapie kan met of zonder verwijzing van de (huis) arts. Voor het niet nakomen van de afspraak of het niet tijdig afzeggen van de afspraak (24 uur van te voren) reken ik 20 euro. 

Karin Wijnhoud:

Van jongs af aan heb ik een diepe interesse voor mijn en andermans beweeglijkheid. De kunst van menselijke expressie in welke vorm dan ook boeit mij. Ik heb na een intensieve dansopleiding vooral ontdekt dat ik met mijn lichaam (en anderen net zo) kan communiceren. En dat wat ik (niet) laat zien altijd invloed heeft op de ander. Dit is wat mij wezenlijk raakt in haptonomie : beweeglijk zijn in meer of minder mate en deze beweeglijkheid bewust inzetten in contact met de ander.

Contactgegevens

Op werkdagen ben ik bereikbaar per email of telefoon.

Email: karin@contast.nl

Telefoon: 06-14554790

Contactformulier

Image module

karin@contast.nl
Telefoon: 06-14554790